KÖYCİVARI GES

Proje Adı: KÖYCİVARI GES          
Kapasite: 1 MW         
Lokasyon: UŞAK
Proje Durumu: ÖN KABULÜ YAPILDI

Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 • Proje sahasi yer belirleme
 • Tarim dışı amaca uygunluk izinlerinin alınması
 • Haritalarin tedariği
 • ÇED izinlerinin alınması
 • Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması 
 • Kurum görüşlerinin toplanması
 • İmar ve ÇED beyanlarının hazırlanması 
 • İmara esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanması
 • İmara esas kurum görüşlerinin alınması
 • İnşaat öncesi izinlerin alınması
 • İmar işlemlerinin yapılması ve imar onayı
 • Tedaş klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Enerji nakil hattı klasörlerinin hazırlanması  onaylatılması
 • Bağlantı anlaşmasının imzalanması
 • Haritaların hazırlanması
 • Mülkiyet analizlerinin yapılması
 • İmar sonrası terk işlemlerinin yapılması
 • Enerji nakil hat muvafakatlarının alınması