RÜZGAR GES

Proje Adı: RÜZGAR GES
Kapasite: 1.53 MW
Lokasyon: KÜTAHYA
Proje Durumu: ÖN KABULÜ YAPILDI

Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 • Proje sahası yer belirleme
 • Tarım dışı amaca uygunluk izinlerinin alınması
 • Haritaların tedariği
 • ÇED izinlerinin alınması
 • Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması  
 • Kurum görüşlerinin toplanması
 • İmar ve ÇED beyanlarının hazırlanması 
 • İmara esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanması
 • İmara esas kurum görüşlerinin alınması 
 • Tedaş klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Enerji nakil hattı klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Bağlantı anlaşmasının imzalanması
 • Haritaların hazırlanması
 • Mülkiyet analizlerinin yapılması