KIRGILI GES

Proje Adı: KIRGILI GES
Kapasite: 7.72 MW   
Lokasyon: KÜTAHYA      
Proje Durumu: İNŞAATA HAZIR
 
Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 •  Proje sahası yer belirleme
 •  Tarım dışı amaca uygunluk izinlerinin alınması
 •  Haritaların tedariği
 •  ÇED izinlerinin alınması
 •  Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması  
 •  Kurum görüşlerinin toplanması
 •  İmar ve ÇED beyanlarının hazırlanması
 •  İmara esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanması
 •  İmara esas kurum görüşlerinin alınması
 •  İnşaat öncesi izinlerin alınması
 •  İmar işlemlerinin yapılması ve imar onayı
 •  Tedaş klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 •  Enerji nakil hatti klasörlerinin hazırlanması  onaylatılması
 •  Bağlantı anlaşmasının imzalanması
 •  Haritaların hazırlanması
 •  Mülkiyet analizlerinin yapılması
 •  İmar sonrasi terk işlemlerinin yapılması
 •  Enerji nakil hat muvafakatlarının alınması
 •  Yol muvafakat izinlerinin alınması