GÜLÜMBE GES

Proje Adı: GÜLÜMBE GES    
Kapasite: 2.54 MW   
Lokasyon: BİLECİK 
Proje Durumu: İMAR SÜRECİ DEVAM EDİYOR
 
Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 • Proje sahası yer belirleme
 • Tarım dışı amaca uygunluk izinlerinin alınması
 • Haritaların tedariği
 • ÇED izinlerinin alınması
 • Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması  
 • Kurum görüşlerinin toplanması
 • İmar ve çed beyanlarının hazırlanması 
 • İmara esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanması
 • İmara esas kurum görüşlerinin alınması  
 • Tedaş klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Enerji nakil hattı klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Bağlantı anlaşmasının imzalanması
 • Haritaların hazırlanması
 • Mülkiyet analizlerinin yapılması  
 • Yol muvafakat izinlerinin alınması