YENİCE GES

Proje Adı: YENİCE GES
Kapasite: 6.9 MW      
Lokasyon: ANKARA
Proje Durumu: İMAR SÜRECİ DEVAM EDİYOR
 
Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 • Proje sahası yer belirleme
 • Tarım dışı amaca uygunluk izinlerinin alınması
 • Haritaların tedariği
 • ÇED izinlerinin alınması
 • Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması  
 • Kurum görüşlerinin toplanması
 • İmar ve çed beyanlarının hazırlanması  
 • İmara esas kurum görüşlerinin alınması  
 • Tedaş klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Enerji nakil hattı klasörlerinin hazırlanması onaylatılması
 • Bağlantı anlaşmasının imzalanması haritaların hazırlanması
 • Mülkiyet analizlerinin yapılması