BOĞATEPE RES

Projenin Adı: BOĞATEPE RES
Kapasite: 30 MW 
Lokasyon: SAMSUN  
Proje Durumu: İHALE BEKLENİYOR

Verilen Geliştirme Hizmetleri:
 • Proje sahası yer belirleme 
 • Haritaların tedariği
 • Rüzgâr  ölçüm direği yer belirleme
 • Rüzgâr  ölçüm direği için arazi kiralama 
 • Rüzgâr  ölçüm direği kurulum ve raporlama
 • DHMİ ve Sivil Havacılık görüşlerinin alınması
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü kabul 
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bildirim
 • Data takip
 • Data raporlama
 • Rüzgâr  ölçüm direği servis bakım  
 • Kısıt analiz raporlarının hazırlanması
 • Maden ruhsat sorgularının yapılması
 • Kurum görüşlerinin toplanması
 • İmar ve ÇED beyanlarının hazırlanması
 • Meteoroloji genel müdürlüğü ölçüm sonuç raporlarının alınması    
 • Haritaların hazırlanması
 • Mülkiyet analizlerinin yapılması   
 • EPDK Ön Lisans Başvuru Dosyası hazırlama ve başvuru
 • İhale öncesi rekabet analizlerinin yapılması